Krediträntan är för närvarande 7,70 % (2020-06-26), rörlig. Årsavgift för Bankkort Mastercard: 250 kr.
Vid en utnyttjad kredit i början av året på 10 000 kr är den effektiva räntan för närvarande 10,69% och det sammanlagda belopp som ska betalas vid årets slut är 11 069 kr. Beloppet är uträknat utifrån att de avgifter som betalas utöver räntan räknas in i effektivräntan såsom om det vore en ränta.