Sparbanken Göinge har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Dataskyddsombud, Sparbanken Göinge AB, Box 103, 288 22  Vinslöv

Eller på