Sparbanksstiftelsen Glimåkra bildades 2008 när dåvarande Glimåkra Sparbank tillsammans med Farstorps Sparbank, Röke Sockens Sparbank och Vinslövs Sparbank ombildades till Sparbanken Göinge AB. Stiftelsens ägarandel i form av aktier i banken motsvarar den del av kapitalet som fördes över vid bildandet av Sparbanken Göinge AB.

Stiftelsens styrelse utses av huvumännen på årsstämman och har till uppgift att förvalta stiftelsen. Av antalet huvudmän väljs hälften av kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun. Återstoden utses av huvudmännen själva.

Stiftelsen följer upprättat stiftelseförordnande och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne.

Ändamål

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Östra Göinge kommun, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte får tillgodoses genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer.

Vid sidan av syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Östra Göinge kommun, får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom det angivna geografiska verksamhetsområdet.

Styrelse
Ordförande
Roger Nilsson

Ledamöter
Lena Gerhartz
Eva Persson
Jörgen Johansson
Ola Persson

Styrelsen sammanträder i april och i oktober. Ansök därför om bidrag senast den 31 mars eller den 30 september.

Välkommen att söka bidrag
Ansökan sker enligt nedan och ska innehålla uppgifter om sökanden samt för föreningar och juridisk person en ekonomisk redovisning, sökt belopp, beskrivning av ändamål och kostnadssammanfattning för projektet. Skicka in ansökan direkt eller till:

Sparbanksstiftelsen Glimåkra
c/o Sparbanken Göinge AB
Box 119, 289 04 GLIMÅKRA

Stiftelsen bedriver inte sponsorverksamhet med krav på motprestation utan lämnar endast bidrag.