Skogs- och lantbruksspecialister Norrbottens län

Område Kontaktperson Adress Telefonnummer
Kalix/Haparanda Strandgatan 15, 95 227 Kalix 0923-786 12
Luleå AnnaLena Andersson Box 50085,
973 23 Luleå
0923-786 12
Luleå/Boden AnnaLena Andersson Box 50085,
973 23 Luleå
0923-786 12
Sparbanken Nord Se Sparbanken Nords webbplats   0771-23 00 23