I likhet med en aktie, är Swedbanks Mini Futures börsnoterade värdepapper som du kan köpa och sälja via rådgivare på Sparbanken Göinge, telefonbanken, via internetbanken, appen eller via annan aktör. En investering i en Mini Future ska föregås av en placeringsrådgivning alternativt av att du svarar på passandebedömningsfrågor, se länk nedan.

Goldman Sachs ansvarar för att köp och säljkurser ställs för alla Swedbanks Mini Futures under Stockholmsbörsens öppettider. I en situation då Goldman Sachs handelssystem, Nasdaq Stockholm eller annan relevant marknadsplats för underliggande tillgång drabbas av tekniska fel kan handeln på marknaden kraftigt minska eller upphöra vilket gör det omöjligt för investeraren att handla produkten.

Våra Mini Futures handlas styckevis. Om exempelvis en Mini Future Long kostar 100 kronor innebär ett köp av 1 000 stycken Mini Future Long att du får betala 100 000 kronor plus courtage.

Om du inte handlat med denna typ av värdepapper via internetbanken eller appen tidigare behöver du göra en passandebedömning. Passandebedömningsfrågorna kommer upp när du är inne i internetbanken och klickar på köp-knappen. Läs mer om passandebedömning i Swedbank via länken nedan (observera att din sparbank eller annan aktör kan ha ett annat passandebedömningsförfarande).

Läs mer om passandebedömning

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument innebär ett risktagande och man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Via Internetbanken:

 1. Logga in i internetbanken
 2. Välj Värdepapper
 3. I fältet ”Sök värdepapper”, som ligger uppe till höger på sidan, skriver du Vete
 4. Klicka på Warranter
 5. Välj MINI L VETE SWE 01 eller MINI S VETE SWE 01
 6. Klicka på Köp-knappen i sökresultatet och välj förvar, t ex investeringssparkonto
 7. Om det är första gången du handlar med denna typ av värdepapper behöver du genomföra en passandebedömning
 8. Bevaka utvecklingen via internetbanken eller appen, rekommenderad innehavstid är kort

Köpguide internetbanken (pdf)

Via appen:

 1. Logga in i appen
 2. Välj Spara och placera
 3. I sökfältet skriver du vete
 4. Klicka på Warranter
 5. Välj MINI L VETE SWE 01 eller MINI S VETE SWE 01
 6. Klicka på Köp-knappen
 7. Om det är första gången du handlar med denna typ av värdepapper behöver du genomföra en passandebedömning
 8. Bevaka utvecklingen via internetbanken eller appen, rekommenderad innehavstid är kort

Köpguide appen (pdf)

Kostnader

Courtaget vid handel med Swedbanks Mini Futures i internetbanken och mobilbanken är för närvarande 0 kronor per affär oavsett storlek. För övriga kanaler gäller ordinarie prislista. Vid handel tas en så kallad spread, ett marginaluttag mellan köp och säljkurs, ut. Priset på en Mini Future kan förenklat beskrivas som priset på underliggande tillgång minus finansieringsnivån. En Mini Futures värde vid marknadens öppning motsvarar föregående noteringsdags stängningskurs justerat med finansieringskostnaden. Det innebär att om underliggande tillgång är stillastående kommer Mini Futures värde att sjunka eftersom finansieringskostnaden tas ut dagligen. För mer information, se Slutliga villkor.

Viktigt att veta

För respektive Mini Future finns Slutliga villkor. Mini Futures är så kallade ETN:er (Exchange Traded Note) vilket är ett värdepapper utgivet av en bank (Swedbank i det här fallet). I slutliga villkor dokumenteras dessa som certifikat under Swedbank AB (publ):s Bevisprogram (”Grundprospektet”). Det är viktigt att du läser dessa av Finansinspektionen godkända villkor innan du handlar. Slutliga villkor, Grundprospekt samt Faktablad finns på hemsidan www.swedbank.se/minifutures

Om du inte kan sälja din Mini Future via börsen – fyll i och maila in blanketten Begäran om återbetalning (pdf)