Swedbank Generation Trygg för dig som har BTP1

Om du är eller har varit anställd hos Sparbanken Göinge och får tjänstepension BTP1 placeras pengarna i den valbara delen automatiskt i entréfonden Swedbank Generation Trygg. Den är speciellt framtagen för pensionssparande och anpassar automatiskt risknivån löpande efter din ålder, både inför och under pensionen. Det innebär exempelvis att ju närmare pensionen du kommer desto tryggare blir sparandet eftersom fördelningen mellan aktie- och räntefonder justeras. Läs mer i produktbladet Generation Trygg.

Swedbank Robur Transfer för dig som har BTPK

Om du är eller har varit anställd hos Sparbanken Göinge och får tjänstepension BTP2 placeras den premiebestämda delen BTPK automatiskt i någon av våra generationsfonder Swedbank Robur Transfer 50, 60, 70, 80 eller 90. Risknivån i respektive fond är anpassad efter din ålder. Därmed minskas aktiedelen och medan räntedelen ökar ju närmare pensionen du kommer.

Du kan göra ett eget fondval

Om du inte vill ha pengarna placerade i någon av ovan nämnda fonder kan du när som helst skapa en egen portfölj med några av våra särskilt utvalda och rabatterade fonder. Du byter fond kostnadsfritt via internetbanken, Kundcenter Privat eller på närmaste bankkontor.