Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, upp till 7,5 inkomstbasbelopp, till allmän pension. Du kan själv välja vilka fonder pengarna ska placeras i med 2,5 procent av premiepensionen (PPM). Om du inte har gjort något val sätts pengarna in på AP7 Såfa.

Gör ett aktivt val

I premiepensionssystemet finns 35-40 av Swedbank Roburs fonder, såväl aktiefonder som blandfonder och räntefonder, samtliga med Premiepensionsmyndighetens rabatt på fondavgiften.

Logga in på Pensionsmyndigheten för att se vilka fonder du har på ditt premiepensionskonto idag, hur mycket de är värda och vilka avgifter de har. Gör ett aktivt val för att öka möjligheterna till god avkastning och en bättre pension. Du kan ha högst fem fonder samtidigt och du kan när som helst byta fonder eller ändra fördelningen mellan dem.

Så här gör du för att välja Swedbank Roburs fonder

1. Logga in på Pensionsmyndigheten med Mobilt BankID eller personlig kod.
2. Under Premiepension, klicka på byt fonder.
3. Välj fond och godkänn beställningen.

Pensionsmyndigheten
Swedbank Roburs valbara fonder