Representanter från media är välkomna att kontakta oss via telefon eller e-post. 

Telefon +4644223505

Mejla Sparbanken Göinges marknadsavdelning

 (brevlådan bevakas måndag-fredag 8.00–16.00):