Hoppa till textinnehållet

e-faktura

Kvinna jobbar på sin dator vid ett bord

Det är en konkurrensfördel att kunna skicka och ta emot e-fakturor. Banken kan erbjuda lösningar oavsett företag och behov. Eftersom fakturorna hanteras med automatik minskas antalet fel och kan då ge en högre kvalitet på återredovisningen.

Skicka e-faktura

Elektroniska fakturor kan skickas via vår fakturaportal eller virtuella skrivare alternativt integreras med affärssystemet. Med tjänsten faktura i internetbanken finns även möjlighet till interaktiv kommunikation med kunderna via länkar på fakturan.