Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Ethica

Three children on a swing

I Ethicafonderna går vårt hållbarhetsarbete allra djupast och vi ställer hårda krav vad gäller miljöarbete, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor på de företag som får ingå i fonderna. Vi tror att det är långsiktigt lönsammare att investera i företag som tar hänsyn till hållbar utveckling, klimat och social rättvisa.

Tre bra saker med Ethica

  • De företag som ingår i fonderna uppfyller extra hårda krav på att följa riktlinjer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sund affärsetik. Vi väljer företag med bra hållbarhetsarbete genom att utvärdera hur de hanterar sina miljömässiga, sociala och affärsetiska risker.
  • Vårt team av förvaltare och hållbarhetsanalytiker gör en noggrann hållbarhetsanalys innan de väljer vilka företag som får ingå i Ethicafonderna.
  • Ethicafonderna investerar inte i företag som kränker internationella normer och konventioner på hållbarhetsområdet. Fonderna investerar inte heller i företag som har mer än marginell verksamhet kopplad till utvalda känsliga produkter som till exempel tobak, alkohol, och kommersiell spelverksamhet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.se