Att investera är enkelt, att välja rätt fond vid rätt tidpunkt är svårt. Det kräver inte bara mycket kunskap och resurser. Det krävs också många års erfarenhet. Denna erfarenhet kommer inte bara ifrån Indecaps majoritetsägare som består av 38 utav Sveriges sparbanker, utan även från de över 15 år då vi dagligen utvärderat världens fonder och förvaltare. Bara de allra bästa får vara med. De som platsar hittar du i någon av våra fondportföljer, alla med olika risknivåer och inriktningar. På så sätt vill vi göra det lite enklare för dig att välja rätt fonder.

Tillsammans med din rådgivare väljer du en av våra fyra fondportföljer

  • Fondguide Premiepension Offensiv – har en relativt hög risk då den är i synnerligen övervägande del exponerad mot aktiemarknaden.
  • Fondguide Premiepension Bas – har merparten av tillgångarna exponerade mot olika delar av aktiemarknaden och resterande del mot räntemarknaden.
  • • Fondguide Premiepension Försiktig - är huvudsakligen exponerad mot räntemarknaden och alternativa investeringar för att erbjuda en låg risk.
  •  Fondguide Premiepension Individuell - tillgångarna placeras individuellt utifrån din personliga riskprofil och ålder.

Till tjänsten finns en app kopplad som håller dig uppdaterad om din premiepension samt möjliggör nödvändiga fondjusteringar. En sådan justering är tex risknedtrappningen som du kan välja. Den innebär att risken i din valda portfölj minskas gradvis när du närmar dig pensionen.

Extra skydd för nära och kära

Med tjänsten kan du även teckna ett från Pensionsmyndigheten fristående livskydd fram till du fyller 65 år. Ett belopp som motsvarar din premiepension är försäkrat så att om du skulle avlida betalas dessa pengar ut till dina valda förmånstagare.

Kontakta oss för mer information. 

Våra kontor